cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Nike Roshe Run Sale Christian Louboutin Outlet Longchamp Tassen Nike Air Force Dames Canada Goose Sale
 
  


ANA SAYFA

 

                                       EMRE  OTO RADYAT�R

Firmam�z�n oto radyat�r ile ilgili �al��malara ba�lamas� 1995 senesinde olmu�tur. Yapt���m�z incelemeler ve detayl� ara�t�rmalardan sonra oto radyat�r imalat� ile ilgili makine ve teknik ekipman fiyatlar�n�n a��r� derecede maliyetli oldu�unu  g�rd�k.

Bunun �zerine kendi makine ve kal�plar�m�z� b�nyemizde imalat�na karar verdik. Elimizde herhangi bir makine ve kal�p numunesi olmadan sadece radyat�r pete�ini ve �zelliklerini inceleyerek nas�l verimli ve kaliteli yapabilece�imizi hesaplay�p bu hesaplamalar do�rultusunda makine ve kal�plar�m�z� dizayn ederek �rettik.

Kendi ekipmanlar� ile �retim yapmak bize avantaj sa�lad��� gibi gurur verdi. Kendimize m��teri memnuniyeti ve kaliteyi ilke edinerek ilk etapta sadece petek olarak otomobil,trakt�r,kamyon ve muhtelif su radyat�rlerini kaliteli ve fiyat y�n�nden en uygun �ekilde imal ederek oto radyat�r pazar�nda �ok gen� bir firma olarak m��terilerimizin hizmetine ba�lad�k.

Her ge�en g�n kendimizi yenileyip geli�tirerek, m��terilerimizden gelen talep ve istekler �zerine �r�n �e�itlerimizi artt�r�p daha �ok faydal� olmaya �al���yoruz. Amac�m�z �lke ekonomisine bir miktarda olsa katk� ve istihdam y�n�nden faydal� olarak i�inde bulundu�umuz s�k�nt�l�,zor g�nleri hep beraber geride b�rak�p daha ileri seviyelere ula��p kendi teknolojimizi yaratarak T�rk insan�n�nda g�zel i�ler,kaliteli �r�nler yapaca��n� g�stermektir.

�r�nlerimiz hakk�nda bilgi edinmek i�in t�klay�n�z
 

                                             

?Camicie Fred Perry Slim Fit, Ralph Lauren Outlet Online, Negozi Polo Ralph Lauren Firenze, Camicie Ralph Lauren Vendita, Camicie Fred Perry Ebay, Ralph Lauren Milano Saldi, Ralph Lauren Vendita Online Italia,